català / english

Home · LOW3 - SDE 2010 · Living Lab Low3 · Plataforma virtual Low3 · Servicios · Formación · Investigación · Contacto


_Contacto

LIVING LAB LOW3
CISOL – Centre d’Investigació Solar
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès - ETSAV
C/Pere Serra 1-15
Sant Cugat del Vallès - 08173 (Spain)

Torsten Masseck
Arquitecto
Director LIVING LAB LOW3
SOLAR DECATHLON UPC 2010

www.low3.com.es

cisol@etsav.upc.edu

Tel: +34 93 401 25 47
Fax: +34 93 401 79 01